Website til skoleelever

Skole.centermodmenneskehandel.dk (åbner ny website) er en oplysningssite til folkeskolens elever i 8.-10. klasse, med særlig vægt på elever i 9. klasse, der skriver projektopgave eller lignende opgaver. Her vil du kunne få en større forståelse af hvad menneskehandel er, og hvordan det bekæmpes. Du vil også kunne finde en lang række fakta, og tjekke din egen viden med relevante quizzer.

UNDGÅ SKJULT TVANGSARBEJDE Guidelines til virksomheder

Center mod Menneskehandel har udarbejdet web-guidelines UNDGÅ SKJULT TVANGSARBEJDE (åbner ny website) til virksomheder og arbejdsgivere om risikoen for tvangsarbejde, og om hvordan man kan undgå at blive sat i forbindelse med sådanne sager. Guidelines er et oplysnings-, risikostyrings- og forebyggelsesværktøj og retter sig bredt mod alle sektorer.

Center mod Menneskehandel

Socialstyrelsen
Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
Tel.: 72 42 37 00
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

 

E-mail: cmm@socialstyrelsen.dk
sikkermail.menneskehandel@socialstyrelsen.dk

www.centermodmenneskehandel.dk
www.skole.menneskehandel.dk
www.virk.cmm.dk

Flag_100pix.jpg